Biologisch

Welke werkzaam heden doen wij in de biologische sector

  • Levering van biologische zaaizaden
  • Zaaien
  • Mechanische onkruidbestrijding
  • Combine en transport
  • Drogen/schonen van granen
  • In/verkoop van voergranen
  • Mechanische kweek bestrijding

Hiernaast een mooie video van onze schoffelen aan het werk in gefreesd land hier word er geschoffeld om de mais aan te aarden in de rij om daar ook het onkruid weg te krijgen.

Hieronder 2 video's van onze mechanische kweek en haagwinde bestrijder.