Agrarisch loonwerk

Activiteiten:

 • Maiszaaien
 • Graszaaien
 • Graanzaaien
 • Groenbemesterzaaien
 • Spuiten
 • Wiedeggen
 • Schoffelen
 • Rijenfrezen
 • Combine
 • Graan transport
 • Graan drogen/schonen