Agrarisch loonwerk

Activiteiten:

 • Maiszaaien
 • Graszaaien
 • Grasland doorzaaien
 • grasland woelen
 • Graanzaaien
 • Groenbemesterzaaien
 • Kalk strooien
 • Spuiten van gewasbeschermingsmiddelen en vloeibare meststoffen
 • Wiedeggen
 • Schoffelen
 • Rijenfrezen
 • Combine
 • Graan transport
 • Graan drogen/schonen